نمایندگی ها

نام نمایندگی: دفتر نمایندگی تهران کشور / شهر: ایران - تهران

مدیر: کیان سامعی
وبسایت: www.urumsadrah.com
ایمیل: ksamei@urumsadrah.com
تلفن: 88280615-21-98+
فاکس: 88260697-21-98+
موبایل: -
آدرس پستی: تهران - بزرگراه آل احمد - پل گیشا - خیابان فروزانفر - پلاک 18 - واحد 3 کد پستی 1446665514
«مدارک ثبت نمایندگی»

نام نمایندگی: دفتر نمايندگی اربیل کشور / شهر: عراق- اقلیم کردستان - اربیل

مدیر: رضا فرح الله پور
وبسایت: www.urumsadrah.com
ایمیل: -
تلفن: 2573121-751-964+
فاکس: -
موبایل: 222
آدرس پستی: اربیل (هه ولیر) - بزرگراه صد متری - هاولان - جنب اداره آسایش- پلاک 115/4
«مدارک ثبت نمایندگی»